Kinderdagverblijf

Kinderopvang Midas heeft een prachtig kleinschalig kinderdagverblijf, 't Wolfje in Vijfhuizen

Wij bieden kleinschalige kinderopvang in een huiselijke sfeer.

Kinderopvang Midas, buiten gewoon goed!
Buiten -  spelen, en in het kinderdagverblijf ook slapen. Voetballen op de voetbalvelden bij de BSO. Natuurbeleving, de natuur in met de Groene BSO.
Gewoon – opvang in huiselijke kring in ons kinderdagverblijf. BSO-locaties zonder spel computers maar met huiswerkbegeleiding.
Goed – Enthousiaste en betrouwbare medewerkers die regelmatig worden bijgeschoold. Tevreden ouders en blije kinderen.

Een vrijetijdsbesteding waarbij de begeleiding van de kinderen zoveel mogelijk bestaat uit:

  • Het ruimte geven aan ideeën van kinderen.
  • Het hanteren en overdragen van waarden en normen.
  • Het bieden van veiligheid en verzorging.
  • Het organiseren en begeleiden van (culturele)activiteiten.

In het Pedagogischbeleid wordt beschreven wat we doen als pedagogisch medewerkers, hoe we het doen en waarom we het zo doen. We hebben het in dit plan over het pedagogisch handelen, inrichten en voorwaarden scheppen.

We willen ouders en kinderen het volgende garanderen:

Veiligheid

Dit doen we door privacy van ouders en kinderen te waarborgen, voorspelbaar te zijn in onze gedragingen, structuur te bieden (sociaal emotioneel) en door te zorgen dat de ruimtes en materialen voldoen aan eisen van de inspectie en brandweer (fysieke veiligheid).

Stimuleren

Dit doen wij door de eigenheid van ouders en kinderen te respecteren en mogelijkheden/ruimte te bieden om kinderen in eigen tempo en op hun eigen manier te laten ontwikkelen. 

Pedagogische onderbouwing

Dit realiseren we door als pedagogisch werker op de hoogte te blijven van nieuwe pedagogische inzichten (vakliteratuur), door steeds bewust te blijven van onze pedagogische doelen (teamvergaderingen) en door daadwerkelijk toe te passen wat in het pedagogisch werkplan staat beschreven (afspraken). 

Een warme plek voor uw kind


Elk kind en elke ouder is voelbaar welkom, men wordt gezien, de pedagogisch medewerker houdt van kinderen om wie ze zijn en niet om wat ze kunnen/doen of van wie ze zijn (onvoorwaardelijk). Hierbij zijn wij attent op wat we zelf meebrengen aan ervaring uit eigen jeugd en mogelijk daar aan gekoppelde oordelen, overtuigingen of gewoontes. De pedagogisch medewerkers stellen zich neutraal op en bevechten actief oordelen. Een vaste vraag die we ons steeds stellen: “Kan het ook anders? 

 

inschrijven

Schrijf je kind in

De leukste kinderopvang in de regio Haarlem!

Schrijf je geheel vrijblijvend in en wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Bel: 023 - 547 46 74 of gebruik het online inschrijfformulier.

inschrijven Vrijblijvend inschrijven

Blijf op de hoogte van Midas

Laat je email achter en ontvang alle updates rondom Midas en onze locaties.

Nieuwsbrief abonneren inschrijven inschrijven