Financieel

Vrijblijvend inschrijven   |   Ouderlogin   

Prijzen 2023 / Prijzen oktober t/m december 2023

 

Met de rekentool berekent u uw netto eigen bijdrage per maand

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt voor de financiering is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. Ouders die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw gezamenlijk inkomen, het aantal uur dat u werkt en het aantal kinderen waarvoor u opvang heeft.

Bij de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over de kinderopvangtoeslag en zien hoeveel toeslag u krijgt. Nog sneller is de rekentool onder aan deze pagina.


Gesloten in 2023:  8 mei en 12 september  27, 28, 29. 30 december.

 

Om te bepalen over hoeveel uren gesubsidieerde kinderopvang u recht heeft, klik dan hier


Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang. Daaronder vallen de geregistreerde
     dagopvang en de buitenschoolse opvang.
 • Per kind is maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag toegestaan.
 • Uw recht op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat u en uw partner
     werken en uw gezamenlijk inkomen. Ook als u studeert, een traject volgt om aan het
     werk te komen of een verplichte inburgeringscursus volgt, heeft u recht
     op kinderopvangtoeslag.


Tussen 3 en 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag bij ontslag
Ouders die werkloos raken, verliezen niet meteen hun recht op kinderopvangtoeslag. Ook in 2018 behouden ouders die hun baan kwijt zijn, nog 3 maanden hun recht op kinderopvangtoeslag. Hierdoor hebben ouders de tijd om te solliciteren en hebben hun kinderen het voordeel van de continuïteit van de opvang. Als u na deze drie maanden een opleiding, traject naar werk of een inburgeringscursus gaat volgen heeft u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Zie Ik stop met werken

 

 

 

 

 

Contact

 • Kinderopvang Midas
 • Meester Jan Gerritszlaan 2
 • 2024 KE Haarlem
 • 023 - 5474674

Postadres

 • Kinderopvang Midas
 • Postbus 134
  2100 AC  Heemstede
 • info@kinderopvangmidas.nl