Financieel BSO

Vrijblijvend inschrijven   |   Ouderlogin   

 

Prijzen 2020

BSO

 

Bij de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over de kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken en zien hoeveel toeslag u krijgt. Nog sneller is de rekentool onder aan deze pagina.

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

 • De opvang van uw kind of kinderen vindt plaats bij een geregistreerd
     kinderverblijf of
  geregistreerde gastouder.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang. Daaronder vallen
     de geregistreerde dagopvang en de buitenschoolse opvang.
 • Per kind is maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag
     toegestaan.
 • Uw recht op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren
     dat u en uw partner werken en uw gezamenlijk inkomen. Ook als
     u studeert, een traject volgt om aan het werk te komen of een
     verplichte inburgeringscursus volgt, heeft u recht op
     kinderopvangtoeslag.

Tussen 3 en 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag bij ontslag

Ouders die werkloos raken, verliezen niet meteen hun recht op kinderopvangtoeslag. Ook in 2018 behouden ouders die hun baan kwijt zijn, nog 3 maanden hun recht op kinderopvangtoeslag. Hierdoor hebben ouders de tijd om te solliciteren en hebben hun kinderen het voordeel van de continuïteit van de opvang. Als u na deze drie maanden een opleiding, traject naar werk of een inburgeringscursus gaat volgen heeft u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Zie Ik stop met werken

 

 

Contact

 • Kinderopvang Midas
 • Meester Jan Gerritszlaan 2
 • 2024 KE Haarlem
 • 023 - 5474674

Postadres

 • Kinderopvang Midas
 • Postbus 134
  2100 AC  Heemstede
 • info@kinderopvangmidas.nl