Visie en beleid

Wij werken aan een huiselijke, veilige en plezierige omgeving.
Een vrijetijdsbesteding na schooltijd en tijdens schoolvakanties waarbij de begeleiding van de kinderen zoveel mogelijk bestaat uit:

 • Het ruimte geven aan ideeën van kinderen.
 • Het hanteren en overdragen van waarden en normen.
 • Het bieden van veiligheid en verzorging.
 • Het organiseren en begeleiden van (culturele)activiteiten.

We nemen het initiatief om met de scholen waarop uw kinderen zitten te werken aan een gezamenlijk pedagogisch concept.

Wilt u het algemeen pedagogisch beleid of het locatie gebonden beleid lezen? Deze zijn deze ten alle tijden op te vragen bij kantoor.

We willen ouders en kinderen het volgende garanderen:
Veiligheid.
Dit doen we door privacy van ouders en kinderen te waarborgen, voorspelbaar te zijn in onze gedragingen, structuur te bieden (sociaal emotioneel), en door te zorgen dat de ruimtes en materialen voldoen aan eisen van GGD en brandweer (fysieke veiligheid).
Stimuleren.
Dit doen wij door de eigenheid van ouders en kinderen te respecteren en mogelijkheden/ruimte te bieden om kinderen in eigen tempo en op hun eigen manier te laten ontwikkelen.
Pedagogische onderbouwing.
Dit realiseren we door als leiding op de hoogte te blijven van nieuwe pedagogische inzichten (vakliteratuur), door steeds bewust te blijven van onze pedagogische doelen (teamvergaderingen) en door daadwerkelijk toe te passen wat in het pedagogisch werkplan staat beschreven (afspraken).
Een warme plek voor uw kind.
Elk kind en elke ouder is voelbaar welkom, men wordt gezien, de leiding houdt van kinderen om wie ze zijn en niet om wat ze kunnen/doen of van wie ze zijn (onvoorwaardelijk). Hierbij zijn wij als leiding attent op wat we zelf meebrengen aan ervaring uit eigen jeugd en mogelijk daar aan gekoppelde oordelen, overtuigingen of gewoontes. De leiding stelt zich neutraal op en bevechten actief oordelen. Een vaste vraag die we ons steeds stellen: “Kan het ook anders? We laten ons inspireren door pedagogiek omschreven in de Kaleidoscoop-werkwijze.

Waarom Groen?
BSO Midas gaat in de natuur op onderzoek uit. Kinderen gaan zich op geheel eigen wijze bezighouden in een uitdagende natuurlijke omgeving. De natuur nodigt de kinderen uit tot eindeloos spelen, ontdekkenen ervaren.
Natuur is voor kinderen een avonturenpretpark!
Kuilen graven, takken slepen en hutten bouwen! Ze verstoppen zich, sluipen over spannende paadjes. Spelen met water en zand, speuren naar kleine kriebelbeestjes, kijken naar vogels, wandelen en hond uitlaten, lekker vies worden en nog veel meer! 
Het hele jaar door buitenspelen!
Wij werken samen met diverse natuurorganisaties, vrijwilligers, onderwijsinstellingen, stagiaires en natuurlijk moeder Natuur.
In de natuur staan hun zintuigen op scherp, leren ze verantwoorde risico’s nemen en gebruiken ze hun fantasie. En de natuur biedt per seizoen een gevarieerd programma!

Veldwerk Nederland heeft een brochure uitgebracht waarin het belang van natuur voor kinderen door onderzoeken wordt onderbouwd. U vindt deze hier: ‘Ieder kind naar buiten!’

Kwaliteit
De opvang wordt begeleid door gediplomeerd en ervaren personeel. Het aantal kinderen in de groep en de daarbij behorende begeleiding is bepaald aan de hand van normen die door de overheid zijn gesteld. 
De ruimten voldoen aan de eisen voor veiligheid en hygiëne. De GGD voert jaarlijks een inspectie uit. Met ouder(s), verzorger(s) worden afspraken gemaakt over regels en gewoonten van hun kind(eren). 
Kinderopvang Midas volgt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Klachten 
Indien u opmerkingen heeft over de organisatie of uitvoering van de opvang van uw kind(eren) horen wij dit graag. Ook wij zullen niet alles 100% goed doen. Laat het ons alstublieft weten. Dan kunnen wij ons verbeteren. Als u een klacht heeft over een medewerker en dit niet kunt of wilt bespreken met de betreffende medewerker, neemt u dan contact op met de directie. In de interne klachtenregeling staat kort beschreven hoe wij met uw klacht omgaan.
Komen we er samen niet uit of wilt u direct onafhankelijk advies? Kinderopvang Midas is aangesloten bij het klachtenloket voor de kinderopvang.
De belangenvereniging van ouders en kinderen in de kinderopvang is Boink, dit is een informatieve website over de kinderopvang.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de urenverdeling beleid en coaching is dit op te vragen bij ons op kantoor.

 

 

Jaarverslag klachten 2021 Sociale kaart|

Contact

 • Kinderopvang Midas
 • Meester Jan Gerritszlaan 2
 • 2024 KE Haarlem
 • 023 - 5474674

Postadres

 • Kinderopvang Midas
 • Postbus 134
  2100 AC  Heemstede
 • info@kinderopvangmidas.nl