Pedagogisch beleid

Wij werken aan een huiselijke, veilige en plezierige omgeving.
Een vrijetijdsbesteding na schooltijd en tijdens schoolvakanties waarbij de begeleiding van de kinderen zoveel mogelijk bestaat uit:

 • Het ruimte geven aan ideeën van kinderen.
 • Het hanteren en overdragen van waarden en normen.
 • Het bieden van veiligheid en verzorging.
 • Het organiseren en begeleiden van (culturele)activiteiten.

We zullen het initiatief nemen om met de scholen waarop uw kinderen zitten te werken aan een gezamenlijk pedagogisch concept.

In het pedagogisch werkplan wordt beschreven wat we doen als leiding op de werkvloer, hoe we het doen en waarom we het zo doen. We hebben het in dit plan over het pedagogisch handelen, inrichten en voorwaarden scheppen.

We willen ouders en kinderen het volgende garanderen: 
Veiligheid. 
Dit doen we door privacy van ouders en kinderen te waarborgen (privacyreglement), voorspelbaar te zijn in onze gedragingen, structuur te bieden (sociaal emotioneel), en door te zorgen dat de ruimtes en materialen voldoen aan eisen van GGD en brandweer (fysieke veiligheid). 
Stimuleren. 
Dit doen wij door de eigenheid van ouders en kinderen te respecteren en mogelijkheden/ruimte te bieden om kinderen in eigen tempo en op hun eigen manier te laten ontwikkelen. 
Pedagogische onderbouwing. 
Dit realiseren we door als leiding op de hoogte te blijven van nieuwe pedagogische inzichten (vakliteratuur), door steeds bewust te blijven van onze pedagogische doelen (teamvergaderingen) en door daadwerkelijk toe te passen wat in het pedagogisch werkplan staat beschreven (afspraken). 
Een warme plek voor uw kind. 
Elk kind en elke ouder is voelbaar welkom, men wordt gezien, de leiding houdt van kinderen om wie ze zijn en niet om wat ze kunnen/doen of van wie ze zijn (onvoorwaardelijk). Hierbij zijn wij als leiding attent op wat we zelf meebrengen aan ervaring uit eigen jeugd en mogelijk daar aan gekoppelde oordelen, overtuigingen of gewoontes. De leiding stelt zich neutraal op en bevechten actief oordelen. Een vaste vraag die we ons steeds stellen: “Kan het ook anders? We laten ons inspireren door pedagogiek omschreven in de Kaleidoscoop-werkwijze.

 

Algemeen Pedagogisch beleid.

 

Contact

 • Kinderopvang Midas
 • Meester Jan Gerritszlaan 2
 • 2024 KE Haarlem
 • 023 - 5474674

Postadres

 • Kinderopvang Midas
 • Postbus 134
  2100 AC  Heemstede
 • info@kinderopvangmidas.nl